تبلیغات
به‌خێربێن بۆ ماڵپه‌ڕی خه‌نده‌ - (٩٩) ناوە جوانەکانی خـــــوای گــــەورەو میهرەبان وە زانینی واتاکانیان
ماڵپه‌ڕی خه‌یلفان ماڵپه‌ڕی خه‌یلفان

به‌خێربێن بۆ ماڵپه‌ڕی خه‌نده‌
 
ماڵێك بۆ زانیاری
ناوە جوانە تەواوەکانی خوای گەورە

(وللە لاسماء احسنی فادعوە بها ودروا الذین یاحدون فی آسمائـە سیجزون ماکانوا یعملون)(الاعراف ١٨٠)

واتە: بۆ خوای گەورەیە جوانترینی ناوەکان. جابەو ناوانە لێی بپارێنەوە و واز لەوکەسانە بهێنن کـە لە ڕاسـتـێـتی ناوەکانی لادەدان و هاوبەشی بـۆ پـەیـدادەکان و ناوی تری لـێ دادەتاشن بەسزای کردەوەی خۆیان دەگەن
كلیك له‌ درێژه‌ی بابه‌ت بكه‌

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
بــســم الله الــرحــمــن الــرحــیــم

الله: نـــاوی تــاك و پـــیرۆزی خــوایە ، کــۆکــراوەی نـــاو و ســیفــەتەکـــانییــەتــی . واتـــە پــــەرستــراو و بــە حــەق،

الآول:- یــــەکەمـــین، پێــــش هـــەمووشت هــــەبــووە.

الآخر:- دوایـــەمــین ، پــاش هــەموو شـــــت دەمــــێـــــنــــێ.

الظــاهر:- دیــــارو ئـــاشــــکرایە بــۆ خـــــــاوەن ژیــریــیـــەکــــان بـە هــــۆی بـەلـــگەکـــانەوە . دەستـــەڵاتـــــدار بــەزانـــستی بـەســەر هـــەموو شــتێـــــك دا.

الباطــن:- پـــەنهان و شـــاراوەیـــە لــەچاوی بـــەندەکـــان و زانــــایە بــە ئــــاشـــکراو پـەنهـــانەکان ، نــزیکە بــە زانــــست و تـــوانای.

العـــلی:- بـــەرزی بە دەســـەلات .

الآعــلی:- بــڵـــندە بـــە هـــەموو روویەك بــــە زات و ســــیـــفات و قـــەهری ، بـــڵـــند بـۆتــەوە لـەســەر عـــەرشـــەکـــــەی.

المـــتعال:- بـــەرز بــەسەر دروســـتکراوانیــەوە. وە خــۆ پــاکگــر لــە سیـــفاتی دروستـــکراوان.

العــظیــم:- مـــەزنایــەتی و خـــاوەنی شـــکۆو دەســـەلات و تـــوانای بـــێ کۆتــا، وە لــە هەموو گـــەورەیەك گــــــــەورەتــــر.

المـــجید:- پـــایە بەرزی تــەواو ، رێــــزدار و چـــاکە کــار.

الکــــبیر:- گـــەورەی بــێ کـــۆتا لــە گەورەیــــداو هـــەموو شتێـــــك جـــگە لەو بـــــچووکە.

الســـمیع:- بیـــسەری وەلامــــگۆی بێ ســـنوور بـــە هەموو شـــتێك.

الـــبصـــیر:- بیـــنەری بێ سنــــــــــــوور بە ئـــاشــکراو پــەنهان و شــــارەزا.

العـــلیم :-زانایە بـــەبـــێ فێـــرکردن بـــە هەموو دروست کــراوان و نهـــێنــییەکانــیان وە زانــایە بــە چپــــەو ئـــاشـــکرا.

الخبــیر:- شـــارەزا بـــە وردەکــاری شــتــەکان لەســـەر راســـتی خۆی.

الـــحـــمید:- ســـوپاس کـــراوو کـــاربــەجێ لـــەکرداریـــدا ، شــــایستەی ســـتایشــــە لـــە خۆشـــی و نـــاخۆشـــیدا.

العــزیز:- زاڵ هەرگیز ناشــــکێ . دەســــەڵاتــــداری بـــەهێـــزی بێ وێـــــنە.

القــدیــر:- بـــەتوانای بـــێ ســـــــــنوور.

القـــادر:- بـــەتوانایـــە بــەسەر هـــەموو شـــتێـــکداو هـــیـــچ مانـــدووی نــــاکات.

الــمـــقــتدر:- بــەتوانای تـــەواوەو هـیـــچ شـــتێـــکی لێ عـــاسی نابـــێـــت.

الـــقـــوی:- بـــەتوانـــا بـــەسەر هـــەموو توانـــایەك داو هـــەرگیــــز بێ دەســــەلاتی رووی تــــێ نـــاکات.

المـــتین :- بـــەهێــــزی بێ نــیاز بــەهاوتا و بێ کــــۆتا.

الــغـــنی :- دەولـــەمـــەندی بــێ پێــــویســــتی بـــە بـەندەکــانی، بــەڵـــکو دروستـــکراوان مـــوحــتاجی ئــەون.

الحـــکیم:- کــاربــەجێی لێزان . بــێ هــەلە لە کــارە کانیدا.

الـــحــلیم:- هێـــدی ئارام و پاش خـــەری ســزاو بێ پـــەلەیــە، رۆزی دەری ســـەر پێـــچــیکەرە.

العـــفو :- لێــــبووردە لــە گونا‌هــ.

الغــفور:- لێــخۆش بوو . گــونــاهــ پــۆش.

الغـــفار:- لێــبووردەی تـــەنیاو پـــۆشەری عـــەیبە ، هــەرکات تــەوبە بــکرێت لــە گوناهــ دەبــورێت

التواب: تەوبە وەرگرێ بەندەکانی کاتی تەوبە دەکان

الرقیـــب:چاودێر بــە بەنــدەکانی و زانا و ئاگـادارە بــە کارو کردەوەیان.

الشهید: ئاگـادار.هیچی لێ وون نابێ و ئاگـاداری بەندەکانـێـتـی چی ئەنجام دەدەن.

الحفیظ: پارێزەری زەوی و ئاسمانەکان و بەنـدەکانی. وە ئاگـاداری کردارو ووتەو نیەتی بەنـدەکـانـێـتـی.

اللطیــف: نـەرم و چـاکەکـار لەگـەڵ دروست کــراوان لەگـەڵ بەندەکانی و رۆزی دەریا.

القریــــب: نزیکەی بـە زانـستی. وە نزیـکەی لەو کەسـانەی لێـی دەپاڕێنەوە بە وڵامدانەوەیان.

المــــــجیب: وەڵامگۆ. وەڵامی پاڕانەوە دەداتەوە بە بەخـشـیـن. وە وەڵامی ناچـارو پێ گیراو دەداتـەوە بـە دەرو لێ کردنەوەیان.

الــودود: خـۆش ویستراو لەدڵی دۆستەکانی دا. وە بەنـدە صاڵحەکانی خۆش دەوێـت و لێ یان رازی دەبێـت و کردەوەیان قبوڵ دەکات.

الـشاکر: سوپاسی کردەوەی کەم دەکات و رازی دەبێـت لێی و وەری دەگرێت و پاداشتی دەداتەوەو لە گوناهی زۆر خۆش دەبێت.

الـشکور: سوپاسی چـاکەی کەم دەکات و پاداشتی زۆری دەداتەوەو نیعمەتی زۆر دەبەخشێ و بە شوکری کەم رازی یە.

الـسید: سـەروەرو گـەورەو خاوەنی سەروەری رەها. خاوەنی هەموو شتە.

الصمد: جێی مەبەست و جێی نیازە لە هەموو پێویسی یەکدا. وە پێویستی بەکەس نی یەو. وە سیفات تەواوەو کەس لەسەرو ئەوەوە نی یەو سەرداری نی یە

القاهر: بەتواناو دەستەڵاتدار بەسەر هەموو شتێك دا

القهـار:سزادەرو زەبونکەری بێ بڕواو هاوبەش پەیداکەران بەتوانای خۆی.

الجبار:خاوەن دەسـەڵاتی ناچارکار.

الحسیب: ئەوەندە دەبەخشێت کە بەسیان بێت. لێپرسەرەوەو جێی ڕاز بۆ بەندەکانی و بۆیان بەسە.

الهادی: ڕێ پیشاندەری کەسانێك کە بیەوێت بۆ رێگای راست. ڕێنمویی کاری دورستکراوان بۆ بەرژەوەندی یەکانیان.

الحکم: فەرمانڕەوای دادوەر. حوکمڕان لە نێوان هەق و بەتاڵ.

القــــــــدوس: پـیرۆزو پـاك لە هەموو عـەیب و ناتەواوی یەك لە سیفەتەکانی داو ئەو خوایەی کە تەسـەور ناکرێت.

الـسلام: بـێعـەیـب. دڵنیاکـەری ئەو کەسانەی کە شایستەی سزا نین.

الـبـر: چاکەکاری بەبەزەیی لەگەڵ دروست کراوەکانی دا.

الوهــاب: بەخشەری بێ داوای پاداشت و بەخشەری تەوفیق و چەسـپان لە سەر دین.

الرحمن: بەبەزەیی. بەزەیی یەکەی هەموو شتێکی گرتـۆتەوە.

الرحیم: بەخشندە. بەرامبەر بەو کەسانەی کە ویستی لێ یەتی لە ئیمانداران.

الکریم: بەڕێزی نیعمەت بەخش بە بەنداکانی و بـێ هـەڵــەو ناتەواوی.

الاکـرم: ڕێزگری دۆست و هەڵبژێر دراوەکانیەتی و بەخشەرە بەبێ بەرانبەر.

الرۆوف: زۆرمیهرەبان بەرانبەر بەگوناهباران.

الفتــاح: روونکەرەوەی هەق و بەتاڵ و فەوتـێـنەری بەتاڵ. وە دەدوەری نێـوان بەندەکانی بە هەق. دەروکەرەوەی دەرگەکانی رەحمەت و رۆزی و کارەکان و سەرخەری ئیمانداران و ستەم لێ کراوان.

الرازق: ڕۆزی دەری هەموو زیندەوەران.

الـرزاق: دروستکـراوی دروست کردەوەو رۆزی پێ گەیاندون. رۆزی دانی هەموو دروستکـراوانی گرتووەتەوەو کەسانی تایبەت نەکردووە پێی لە گوێ رایەڵانی.

الحی:زیندووی بێ سەرەتاو کۆتایی و ئەزەلی.

القــیـــوم: هەڵـسوڕێنەری بونەوەرو کارو کـردارو بێ ئیحتیاج بەکەس و هەموو کەسێك هەژارو موحتاجی ئەوە.

الـرب: پەروەردگاری بێ وێنە. دروست کەرو خاوەنی دروست کردن و فەرمان کردن.هەڵـسوڕێنەری کارو بوونەوەروپەروەردگاری سەرجەم بەندەکانی.

الملــك: پادشـاو خاوەن موڵکی تەواوو دەست رۆیـشتو لە موڵکەکەیدا.

الملـیـك: موڵـك بەدەستی دروست کەراوەکان.

الواحد: یەك و تەنیا. تەنیایـە لە زاتی دا.

الاحــد: تاك. تەنیای بێ حەوجێ بەکەس. تەنیایە لە زات و سیفاتی دا.

المتکبر: خۆبەگەورەزان. خۆبەگەورەگر لە خراپەو ستەم. گەورە لەسیفاتی دروست کراوان و تەنیا لەگەورەیی دا.

الخــالق: دورست کەری دورستکراوانی و داهـێـنەریان لەسەر شێوازێك کە پـێـشـتر وێنەی نەبووە.

الخلاق: بەدی هێنەری کاربەجێ.

الباری‌ء. بەدی هێنەری جوانکار.

المــصور: وێـنـەکـێـش. وێـنـەکـێـشـەری هەموو دروســت کـراوان هەریەکـەو لەسەر شێوە یەك.

المۆمن: دڵنیاکەری دۆسـتەکانی لە سزا و بەخشەری ئەمین بوون لە ترس و خەفەت بە بەندەکانی. وە بەڕاســت دانـەری بەڵـێـنـەکـەی بۆ بەنـدەکانی.

المهیمن: ئاگادارو پارێزەی شتەکان. چاودێری پارێزەر بـە ووتەی کرداری دروستکراوانی.

المحیـط: تواناو زانستی دەوری هەموو شـتـێـکی داوە.

المقیت: بژێوگەێن و بەخشەری رزق و رۆزیان . دەستەڵاتدار.

الـوکیل: کار پێ سـپـێـردراو. پشت و پانا.

الکافی: بەس. بۆ بەنـدە ئیماندارەکانی بەسـە ئەگەر بیکەنە پشت و پەنا.

الواســـــع: فراوان. ڕۆزی دانی هەموو دروست کراوانی گرتۆتەوەو بەزەیی یەکەی هەموو شتێکی داپۆشیوە.

الحق: پایەدار. ڕاست و ڕەواو هەق بە بونی.

الجمیل: جوانی بێ سنوور لە زات و سێفات دا.

الرفیق: نەرم و بە بەزەیی یە بە بەندەکانی و ئاسانی دەوێت بۆ یان و گەرانی ناوێت و لەسەرو توانایانەوە تەکلیفیان لێ ناکات، بەڵکو دەیانبەخشێ و نەرمە لەگەڵیان.

الحیـی: بەشـەرم بە جۆرێك هـاوتـای نی یەو لە هیچ شـتـێـك نا چێ.

الستیر: داپۆشەری عەیب و گوناهـ .

الالە: پـەرستراوی هەق.

القـابض: ڕۆزی لێ گرەوە. وێك هێنەر.

الباسط: ڕۆزی بۆ فراوانکەر. لەدوودەر.

المعطی: بەخشەر. هەموو شـتـێـکی چاکی بەخـشـیـوەو داوێـتی.

المقــدم: پـێـشخەری دانەر لە شوێنی خۆی داو پـێـشخەری سزا بۆ کەسێك شایستەی بێت بـە حیکمەتی خۆی.

المــۆخر: دواخەری دانەر لە شوێنی خۆی داو دواخەری سزا بۆ کەسێك شایستەی بێت بە حیکمەتی خۆی.

المــبین: ڕۆشـن کەرەوە. ڕوون کـەرەوەی زاتـی خۆی کەبێ هاوڵە. یان رۆشنکـەرەوەی رێگای چاکەو کرداری وە ئەو کردەوانەی هۆکـاری سزای ئەون.

المنان: خـاوەنی منەت و فەزڵ و بەخشین، شایستەی منەت کردنە.

الــولی: یاریـدەدەری گوێ ڕایەڵی کەرانی و سـەرخەری بەنـدە ئیماندارەکانی و سـەرپەرشتی کاریان و لە رۆژی دوایی دا خۆی پاداشت و سـزایان دەداتەوە.

المـولی: پشت و پەناو سەرپەرشتی کاری ئیمانداران.

النصیر: سـەرخەری بڕواداران.

الشافی: شیفادەری دەردەکان تەنها ئەوە.

مالك المللك: خاوەنی موڵك. چۆن بـیەوێ دەیگۆڕێ.

جـامع الناس: کۆکەرەوەی خەڵکی لە ڕۆژی دوای دا.

نورالسموات والار‌ض: بە نوری خۆی کوێران چاو رۆشن دەکات و بە هیدایەتی خۆی سەرگردان رێنـموویی دەکات. نورو رۆشـنکەرو ڕووناکی ئاسمانـەکان و زەوی یـە بـە هـۆی بەڵگەکانی یەوە.

ذوالجـــلال والاکـــرام: شایــستەی شـکۆو رێـز، خـاوەنی دەستەڵات و بەخـشـندە.

بدیع السموات والارض: داهێنەری ئاسمانەکان و زەوی.


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
پێخەمبەری خوا(د.خ)دەفـەرموێت: خوای گەورە(٩٩)ناوی هەیە لە(١٠٠)یەکی کەمە، هەر کەسێ لەبەری بکات [ کە ئەمە وتەی بوخاری و زۆر بەی زانـایـانە،وە ووتراوە ماناکەی بزانـێ و بڕوای پـێ ی هەبـێ، وە وتراوە تـا ئەتوانێ خۆی بەمـانـاکەی بڕازێـنـێـتـەوە ] دەچـێـتـە بەهـەشـتەوە. وە خوای گەورە تـاکەو تـاکی پێ خۆشە.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
خوای گەورە دەفـەرموێت: هەرکەسێك پشت هەڵبکات لەم ذیکرەی من کە قورئانە ئەوا ژیانێکی ناسـۆرێ دنـیاو ناو گۆڕی بۆ هەیەو لـە ڕۆژی دوایی دا بە کوێری حەشری دەکەین.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

و صلی اللە سیدنا محمد و علی جمیع الانبیاء والمرسلین.
والسلام علیکم و رحمة اللە و برکاتە.

هیوادارم پەندوئامۆژگاری وەربگرن

لــــەدوعــای خێــــــــــرمان بـــۆ بکــــەن.
ڕیزبه‌ندی: بابه‌تی ئایینی، 
.: Desined By Sarhang Khalifany :.


به‌كوردی كردنی | : سه‌رهه‌نگ خه‌لیفانی
قالب وبلاگقالب وبلاگ